homepage
homepage
przejdz na strone z gwarancją

30 lat gwarancji

Warunki gwarancji 30 letniej:

1. Okres gwarancji zaczyna się z chwilą zakupu elementów do budowy kominów.

2. Gwarancja obejmuje tylko elementy betonowe i szamotowe zakupione w firmie Anmar Materiały Budowlane Sp.z o.o.

3. Komin należy zbudować zgodnie ze sztuką budowlaną.

4. Przed rozpoczęciem montażu komina, należy sprawdzić wszystkie jego elementy pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

5. Komin wraz z przyłączonym urządzeniem grzewczym należy oddać do odbioru mistrzowi kominiarskiemu.

6. Eksploatacja komina:

  • a. komin należy rozgrzewać powoli szczególnie po dłuższej przerwie eksploatacyjnej i przy niskich temperaturach zewnętrznych,
  • b. przyłączane urządzenia grzewcze powinny być atestowane,
  • c. przewody kominowe posiadają gwarancje na odprowadzanie dymu do temperatury 600 stopni C (nie służą do odprowadzania dymu ze śmieci tj, gumy, plastiku, styropianu, paneli itp.)
  • d. przewody kominowe należy czyścić:
    • dymowe - 4 razy w okrasie rocznej eksploatacji,
    • spalinowe i wentylacyjne - 2 razy w okresie rocznej eksploatacji.

Powyższe czynności należy zlecić odpowiednim służbom kominiarskim,

  • e. w/w obowiązek ciąży na właścicielu budynku (kominów)

Dz. U. Nr 121 z 11 lipca 2003 r.,

Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.,

Dz. U. Nr 74 poz.836 z dnia 16 sierpnia 1996r.

7. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.

8. Reklamacje należy zgłosić na piśmie najszybciej, po zauważeniu uszkodzenia komina i jego elementów lub w razie jego złego funkcjonowania.

9. Do reklamacji należy dołączyć książeczkę kominiarską oraz umożliwić wgląd do komina jak i urządzenia grzewczego (kotła, pieca lub kominka).

KONTAKT ZE SPECJALISTĄ: 602 101 649 ul. Kasztanowa 1a,
Szczepanów,
55-300 Środa Śląska
tel./fax 71 396 55 77